Klimakteriet besvär hög FSH

Patienten är 39 år:

Blodprov togs den 14.8.2019,  FSH är 70.

 

Blodprov togs den 20.9.2019, FSH är 23.

Efter 5 ggr akupunktur behandling patientens
FSH är nedsänkt till normalt värde.